OVER ONS

JONG EN AMBITIEUS

Onze passie is om kwetsbare inwoners te ondersteunen tot het ontwikkelen en behouden van een gezonde leefstijl. Door de kracht van sport en bewegen in te zetten zijn wij in staat om die mensen te activeren, te verbinden en voor te lichten. Het werkveld van de buurtsportcoaches, cultuurcoaches en sportcoaches bestaat dit jaar uit vijf doelgroepen:

  • Kinderen actief buiten laten spelen/bewegen
  • Jeugd met lichamelijke beperking
  • Jeugd en volwassenen met verstandelijke beperking
  • Volwassenen en ouderen een vitaal en sociaal aanbod bieden
  • Nieuwe Nederlanders, kinderen en ouders, in beweging brengen. Specifiek in de wijken Boskoop en Ridderveld.

Naast deze specifieke doelgroepen blijven wij ons inzetten op de initiatieven Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Gezond In De Stad(GIDS), Maatschappelijk Verantwoord Verenigen en participatiespoor (statushouders).

WERKWIJZE

De buurtsportcoach is het aanspreekpunt voor inwoners en organisaties. Hij of zij inventariseert de behoefte in de gemeente op het gebied van een gezonde leefstijl en brengt partners samen om een passend activiteitenaanbod te realiseren voor (kwetsbare) inwoners.
De buurtsportcoach zet er op in dat activiteiten na verloop van tijd worden voortgezet door vrijwilligers en/of samenwerkingspartners, maar blijft altijd beschikbaar voor ondersteuning.

Beweeg mee met Alphen!

Team

Ons team bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde mensen met passie voor hun vak.